В началото появи се Светлината,
но непросветеният Мрак бързо погълна я,
уморена си тлееше преди в тишината,
само самотата разбра и прегърна я…..
Защо остана безчувственна тъмнината,
дори не се трогна от молитвите,
с които се самоспасяваше душата,
а светлината будеше всичко навред неуморна….

 
Реклами